WITAMY W OPTYMISTYCZNEJ TĘCZOWEJ PIĄTCE ! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA ! TO TUTAJ WSPIERAMY RODZICÓW W WYCHOWANIU OPTYMISTYCZNYCH, RADOSNYCH DZIECI !
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Optymistyczne przedszkole

NASZ OPTYMISTYCZNY HYMN

My jesteśmy przedszkolaki optymiści,
chodzimy wszyscy do przedszkola numer pięć.
Lubimy gry, zabawy, pląsy oczywiście 
lecz najważniejszy dla nas uśmiech jest.

Tu każdy przedszkolak uśmiecha się wesoło, 
tu każdy przedszkolak szczęśliwy jest.
Tu każdy przedszkolak śpiewa wesoło, 
tu każdy przedszkolak z radością wita dzień.

słowa i melodia: nauczyciel - Bożena DrostOGÓLNOPOLSKI HYMN OPTYMISTYCZNYCH PRZEDSZKOLI
( na melodię „Warszawa da się lubić" )

1.Trzeba ciągle się rozwijać,
w dzień powszedni i od święta.
Co przedszkole nas nauczy,
się nie zapomni, się zapamięta.

Optymizm nas cechuje.
Otwartość, serce czyste.
Wszystkie cechy optymistów,
są dziś przedszkolakom bliskie.
I chociaż za lat kilka,
przeminą młode lata.
Ta nauka raz wpojona,
w nas dotrzyma końca świata.
Tutaj każdy się liczy, na sukces pracuje.
To dla nas ważna sprawa.
Bo faktycznie wiadomo, że nie ma to,
jak sukces i dobra zabawa.
Optymizm nas cechuje.
Otwartość, serce czyste.
Wszystkie cechy optymistów,
są dziś przedszkolakom bliskie.

2. Gdy do szkoły już pójdziemy,
gdy w dorosłość krok zrobimy.
To w zawiłych drogach życia,
z przedszkolnym bagażem się 
nie zgubimy.

Optymizm nas cechuje.
Otwartość, serce czyste.
Wszystkie cechy optymistów,
są dziś przedszkolakom bliskie.
I chociaż za lat kilka,
przeminą młode lata.
Ta nauka raz wpojona,
w nas dotrzyma końca świata.
Tutaj każdy się liczy, na sukces pracuje.
To dla nas ważna sprawa.
Bo faktycznie wiadomo, że nie ma to,
jak sukces i dobra zabawa.
Optymizm nas cechuje.
Otwartość, serce czyste.
Wszystkie cechy optymistów,
są dziś przedszkolakom bliskie.


Słowa: Przedszkole Nr 9 „Bursztynek” Koszalin
Muzyka: Przedszkole Nr 334 „Jasia i Małgosi” Warszawa

 EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Podsumowanie tematu Konferencji metodycznej III Regionalnego Zjazdu Optymistycznych przedszkoli w Publicznym Przedszkolu nr 5
w Zdzieszowicach 22.10. 2012 r.

Współpraca z rodzicami jest sprawą trudną, zależy ona bowiem od środowiska rodziców, osobowości oraz kompetencji wychowawców i nauczycieli.

Właściwa i pełna współpraca z rodzicami powinna prowadzić do zintegrowania działań wychowawczych domu rodzinnego i placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Tak więc troska o wychowanie i wykształcenie dzieci jest wspólna, tak dla rodziców, jak i nauczycieli - gdyż oba środowiska przyjęły na siebie tę odpowiedzialność. 


Przedszkole jest pierwszą placówką opiekuńczo - wychowawczą, gdzie współdziałanie z rodzicami odgrywa istotną rolę.

Rozpoczyna się ono już w czasie rekrutacji dzieci do przedszkola.

Od tych pierwszych kontaktów, opartych na zaufaniu i życzliwości, zależy dalsza współpraca.

Jednym z zadań współczesnego przedszkola jest wspomaganie rodziców w ich wychowawczej funkcji, co można rozumieć jako pomoc w lepszym wywiązywaniu się z roli matki czy ojca. 
Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych.
Rodzice w przedszkolu traktowani są z jednej strony jako klienci przedszkola, a z drugiej zaś jako partnerzy w procesie wychowania. 

Tematem regionalnego spotkania Optymistycznych przedszkoli w Zdzieszowicach była: „ Efektywna współpraca                 z rodzicami”.

Co może oznaczać , że nauczyciele ciągle poszukują nowych i nowatorskich form współpracy z rodzicami swoich wychowanków aby ich oddziaływania wychowawczo – dydaktyczne miały kontynuację na gruncie domowym oraz służyły w jakimś stopniu pedagogizacji rodzin mniej wydolnych wychowawczo lub rodziców nie dysponujących odpowiednią ilością czasu, który mogli by poświęcić tylko swoim dzieciom.

Niestety taka jest specyfika obecnych czasów , ciągle jesteśmy zabiegani, a dzień okazuje się 
o wiele za krótki na załatwienie wszystkich spraw.
Okolicznością do efektywnego współdziałania pomiędzy nauczycielami i rodzicami jest udział rodziców w różnych pracach na rzecz placówki.

Wówczas to rodzice mają okazję, aby pracując razem z nauczycielami, nie tylko tworzyć określone wartości, ale i starać się zrozumieć różne uwarunkowania pracy pedagogicznej przedszkola oraz poszczególnych nauczycieli. 


Stosowane w przedszkolach formy współpracy z rodzicami dzielimy najogólniej na:
• Kontakty indywidualne;
• Zebrania i spotkania grupowe;
• Kącik dla rodziców;
• Zajęcia otwarte; 
• Uroczystości przedszkolne;
• Praca Rady Rodziców.

G. Gajewska podzieliła kontakty wychowawcy - nauczycielki przedszkola na:
• bezpośrednie i pośrednie;
• na terenie przedszkola i poza nim;
• indywidualne, zespołowe i zbiorowe;
• obowiązkowe i z udziałem dobrowolnym;
• z udziałem dzieci i bez ich udziału;
• tradycyjne i niekonwencjonalne w formie;
• kontakt pisemny i rozmowy.

Z nadesłanych przez przedszkola uczestniczące w konferencji raportów wynika, że wszystkie te formy stosowane są również w optymistycznych przedszkolach, a ich atrakcyjność dla rodziców i skutek jaki wywołują zależy od pomysłów nauczycieli oraz indywidualnego zaangażowania rodziców bądź specyfiki środowisk rodzinnych dzieci uczęszczających do danego przedszkola.

Właściwa współpraca z rodzicami ma na celu przekazywanie rodzicom informacji na temat postępów i trudności wychowawczych ich dzieci , przekazywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania grupy i przedszkola, prowadzonej pracy dydaktyczno – wychowawczej, angażowania ich w organizację różnorodnych uroczystości, imprez i akcji prowadzonych w przedszkolu i poza placówką. Przedszkola, które przedstawiły nam formy współpracy prowadzone w ich placówkach wykazały się pomysłowością i różnorodnością tych kontaktów, często różniących się nazwą, ale mających ten sam cel. 
Nadążając za rozwojem techniki stosowane są również nowatorskie formy kontaktów z rodzicami posługując się techniką komputerową i internetem.

Jako podsumowanie stosowanych w przedszkolach form współpracy z rodzicami przedstawiamy poniżej wykaz tych najpopularniejszych i najciekawszych: 

 • Zebrania z rodzicami zbiorowe i grupowe;
 • codzienne kontakty indywidualne;
 • konsultacje indywidualne – w wyznaczone dni w tygodniu lub miesiącu;
 • zajęcia otwarte dla rodziców;
 • uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców:
 • pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Biesiada Górnicza, Jasełka, Dzień Matki, Festyn rodzinny itp.;
 • prelekcje dla rodziców z wykorzystaniem środków multimedialnych;
 • czytanie bajek przez rodziców w przedszkolu;
 • organizowanie konkursów przedszkolnych dla rodziców i dzieci;
 • pomoc w gromadzeniu rekwizytów do kącików lub na występy dzieci;
 • klub Optymistycznego Rodzica – spotkania organizowane kilka razy w roku;
 • zajęcia adaptacyjne dla przyjętych dzieci i ich rodziców;
 • dofinansowanie przez rodziców inwestycji przedszkolnych poprzez udział w aukcjach i loteriach fantowych (np. jesienne bukiety, stroiki, ozdoby świąteczne);
 • zadania domowe dla dzieci i rodziców.
 • zadania domowe dotyczą rozwijania inteligencji wielorakich.

Tak jak inteligencji jest 8, to zadania podzielone są tematycznie na 8 miesięcy;


Motywowanie dzieci do pożądanych zachowań: (rodzice na początku roku są zapoznani z systemem motywowania dzieci w każdej grupie wiekowej, znają zasady zdobywania punktów i nagradzania;


Karta aktywności rodziców – wszystkie formy pomocy ze strony rodziców w każdej grupie odnotowywane są                      w specjalnym arkuszu; na festynie rodzinnym w maju wręczane są nagrody i dyplomy dla najbardziej aktywnych rodziców;


Zeszyt kontaktów z rodzicami – ważne rozmowy z rodzicami, a także wizyty na konsultacjach odnotowywane są z zeszycie z uwzględnieniem daty i tematu rozmowy;


Tablice informacyjne dla rodziców;


,,Optymistyczni rodzice” – gazetka dla optymistycznych rodziców;


,,Tablica obiadkowa” – dzieci zaznaczają klamerką w odpowiednim kolorze czy znajdy obiad, rodzic ma codzienną informację na tablicy;


Gazetki przedszkolne i broszury tematyczne , biuletyny dla rodziców;


Skrzynka pytań przeznaczona szczególnie dla rodziców, którzy nie mają odwagi na bezpośrednią rozmowę, a nurtują ich różne pytania związane z funkcjonowaniem przedszkola;


Kąciki dla rodziców prezentujące zamierzenia wychowawcze dla danej grupy;


Prowadzenie internetowej strony przedszkola – źródło wiedzy dla rodziców o działalności przedszkola;


Współudział rodziców w prezentowaniu dorobku przedszkola na forum miasta lub ogólnopolskim (udział w konkursie dla rad pedagogicznych);


Ekspozycja prac artystycznych dzieci;


Prowadzenie internetowej galerii zdjęć zawierającej zdjęcia nie tylko z uroczystości, ale również codziennych czynności, zabaw, zajęć, spacerów.

Rodzice mają możliwość zobaczyć swoje dziecko    w różnych sytuacjach jego pobytu w przedszkolu,

(których sami nie mogą bezpośrednio obserwować – źródło wiedzy dla rodziców o samopoczuciu dziecka w przedszkolu, podejmowanej działalności i jej efektach,

np. budowle z klocków, ułożone puzzle);


Kontakty z rodzicami indywidualne prowadzone poprzez drogę e-mailową;


Pomoc rodziców w organizacji projektów edukacyjnych;


Teatralny Klub Rodzica – przedstawienie dla dzieci wystawiane 2 razy do roku;


Zapraszanie rodziców do przedszkola jako reprezentantów różnych zawodów;


Odwiedzanie miejsc pracy niektórych rodziców,

Myślę, że należy podkreślić znaczące zaangażowanie nauczycieli w organizację, udział i funkcjonowanie wyżej wymienionych form kontaktów z rodzicami,

 

nie wspominając już o dodatkowym czasie spędzonym poza godzinami pracy przygotowując różne spotkania, materiały dydaktyczne dla rodziców, gazetki, galerie zdjęć itp. Gratuluję zaangażowania i pomysłowości i życzę dalszej owocnej współpracy z rodzicami swoich wychowanków oraz ciekawych nowatorskich pomysłów.

Opracowała mgr Ilona Grolik
Nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 5
w Zdzieszowicach

Data dodania: 2018-09-28 11:45:02
Data edycji: 2024-01-19 21:48:26
Ilość wyświetleń: 3097
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej